Pin sạc 18650 Lithium-ion – ý nghĩa của con số 18650

Trên thị trường, có rất nhiều pin sạc Lithium-ion. Tuy nhiên bạn sẽ tự hỏi tai sao nhiều pin Lithium-ion lại có tên là một dãy số. Ví du: 16650, 18650, 10180, 14500…?

Thực ra những con số này nó đều có ý nghĩa của nó.

Bạn hãy đển ý viên pin sạc Lithium-ion 18650 trên. Viên pin sạc rất hay gặp trong đèn pin.

  • Hai số đầu là đường kính viên pin: ở đây là 18mm
  • Hai số tiếp theo là chiều sài viên pin, khoảng: 65mm
  • Số 0 cuối cùng để chỉ viên pin có hình trụ

Tương tự bạn có thể thấy ý nghĩa của pin 14500

Viên pin sạc 14500 của Sanyo có kích thước dài 50mm, và đường kính 14mm

Ví dụ cuối cùng là viên pin 26650 dưới đây của KeepPower:

Ta có thể dễ dàng nhận thấy viên pin này có độ dài bằng với độ dài của pin 18650. Chính vì thế với 1 adapter phù hợp, bạn có thể dùng pin sạc18650 thay cho pin sạc 26650.

Trả lời