-50%
Giá gốc là: 40.000 ₫.Giá hiện tại là: 20.000 ₫.
-43%
Giá gốc là: 35.000 ₫.Giá hiện tại là: 20.000 ₫.