Bảng quy đổi ký hiệu, kích thước các loại pin cúc áo

Hiện tại có rất nhiều hãng sản xuất pin cúc áo, và mỗi hãng lại đưa ra một tiêu chuẩn, kích thước cũng như ký hiệu riêng khiến người dùng khá khó khăn trong việc chọn lựa loại pin phù hợp.
Gia dụng Nhà Việt xin gửi tới Quý khách bảng tổng hợp các loại pin cúc áo và quy đổi ký hiệu giữa các loại pin của các hãng sản xuất khác nhau để Quý khách hàng dễ hàng hơn trong việc lựa chọn.

Danh mục các bảng quy đổi mã pin tương đương:

Bảng 1: Đặc điểm, kích thước, dung lượng của các loại pin cúc áo

Tính chất Kích thước RENATA No. Kí hiệu khác Dung lượng
Silver oxide
(low drain) 1.55 V
0% MercuryĐồng hồ đeo tay
4.8X1.6 mm #337 #SR416SW 8 mAh
5.8X1.2 mm #335 #SR512SW 6 mAh
5.8X1.6 mm #317 #SR516SW 10.5 mAh
5.8X2.1 mm #379 #SR521SW 16 mAh
5.8X2.7 mm #319 #SR527SW 21 mAh
6.8X1.4 mm #339 #SR614SW 11 mAh
6.8X1.6 mm #321 #SR616SW 14.5 mAh
6.8X2.1 mm #364 #SR621SW 20 mAh
6.8X2.6 mm #377 #SR626SW 28 mAh
7.9X1.2 mm #346 #SR712SW 9.5 mAh
7.9X1.4 mm #341 #SR714SW 15 mAh
7.9X1.6 mm #315 #SR716SW 23 mAh
7.9X2.1 mm #362 #SR721SW 24 mAh
7.9X2.6 mm #397 #SR726SW 32 mAh
7.9X3.1 mm #329 #SR731SW 37 mAh
7.9X3.6 mm #384 #SR41SW 45 mAh
7.9X5.4 mm #309 #SR754SW 80 mAh
9.5X1.6 mm #373 #SR916SW 29 mAh
9.5X2.0 mm #371 #SR920SW 40 mAh
9.5X2.7 mm #395 #SR927SW 55 mAh
9.5X3.6 mm #394 #SR936SW 84 mAh
11.6X1.6 mm #366 #SR1116SW 47 mAh
11.6X2.1 mm #381 #SR1120SW 50 mAh
11.6X3.1 mm #390 #SR1130SW 60 mAh
11.6X3.6 mm #344 #SR1136SW 105 mAh
11.6X4.2 mm #301 #SR43SW 130 mAh
11.6X5.4 mm #303 #SR44SW 175 mAh
Silver oxide
(high drain) 1.55 V
0% MercuryĐồng hồ đeo tay
Máy tính + Máy ảnh
Thiết bị điều khiển
6.8X2.6 mm #376 #SR626W 27 mAh
7.9X2.1 mm #361 #SR721W 24 mAh
7.9X2.6 mm #396 #SR726W 32 mAh
7.9X3.6 mm #392 #SR41W 45 mAh
7.9X5.4 mm #393 #SR754W 80 mAh
9.5X2.0 mm #370 #SR920W 40 mAh
9.5X2.7 mm #399 #SR927W 55 mAh
9.5X3.6 mm #380 #SR936W 82 mAh
11.6X1.6 mm #365 #SR1116W 47 mAh
11.6X2.1 mm #391 #SR1120W 50 mAh
11.6X3.1 mm #389 #SR1130W 80 mAh
11.6X3.6 mm #350 105 mAh
11.6X4.2 mm #386 #SR43W 130 mAh
11.6X5.4 mm #357 #SR44W 190 mAh
Alkaline 1.5 V 11.6X5.4 mm #LR44 110 mAh
Lithium 3 V

Đồng hồ
Máy tính – Máy ảnh

10.0X2.5 mm #CR1025 30 mAh
12.5X1.6 mm #CR1216 30 mAh
12.5X2.0 mm #CR1220 40 mAh
12.5X2.5 mm #CR1225 48 mAh
16.0X1.6 mm #CR1616 50 mAh
16.0X2.0 mm #CR1620 68 mAh
16.0X3.2 mm #CR1632 137 mAh
20.0X1.6 mm #CR2016 90 mAh
20.0X2.5 mm #CR2025 165 mAh
20.0X3.2 mm #CR2032 225 mAh
23.0X2.0 mm #CR2320 150 mAh
23.0X2.5 mm #CR2325 190 mAh
24.5X3.0 mm #CR2430 285 mAh
24.5X5.0 mm #CR2450N 540 mAh
24.5X7.7 mm #CR2477N 950 mAh
Lithium 3 V Rechargeable 20.0X1.6 mm #LMR2016 25 mAh
Zinc air, 1.45V
0% Mercury
Máy trợ thính
5.8X3.6 mm #10 #PR70 105 mAh
7.9X3.6 mm #312 #PR41 165 mAh
7.9X5.4 mm #13 #PR48 305 mAh
11.6 5.4 mm #675 #PR44 660 mAh

Bảng 2: Quy đổi ký hiệu các loại pin cúc áo của hãng Renata

Renata ENERGIZER EVEREADY MAXELL PANASONIC SONY TOSHIBA VARTA RAYOVAC DURACELL TIMEX CITIZEN SEIKO I.E.C. 60086-3 (60086-2)
#301 #301 #SR43SW #V301 #301 #D301/ #386 #D 280-01 SB-A8 #SR1142 (#SR43)
#303 #303 #SR44SW #V303 #303 #D303/ #357 #A 280-08 SB-A9 #SR1154 (#SR44)
#309 #309 #SR754SW #V309 #309 #D309/  #393 #SR754 (#SR48)
#315 #315 #SR716SW #V315 #315 #HA 280-56 SB-AT #SR716 (#SR67)
#317 #317 #SR516SW #V317 #317 #CA 280-58 SB-AR #SR516 (#SR62)
#319 #319 #SR527SW #V319 #319 #D319 280-60 SB-AE/DE #SR527 (#SR64)
#321 #321 #SR616SW #V321 #321 #DA 280-73 SB-AF/DF #SR616 (#SR65)
#329 #329 #SR731SW #V329 #329 #SR731
#335 #335 #SR512SW #V335 #335 280-68 SB-AB #SR512
#337 #337 #SR416SW #337 #SR416
#339 #339 #SR614SW #V339 #SR614
#341 #341 #SR714SW #V341 #341 #SR714
#344 #344 #SR1136SW #V344 #344 #SR1136 (#SR42)
#346 #346 #SR712SW #V346 #346 280-66 SB-DH #SR712
#350 #350 #V350 #SR1136 (#SR42)
#357 #357 #SR44W #V357 #357 #D303/ #357 #J 280-62 SB-B9 #SR1154 (#SR44)
#361 #361 #SR721W #V361 #361 #D361/ #362 #X 280-53 SB-BK/EK #SR721 (#SR58)
#362 #362 #SR721SW #V362 #362 #D361/ #362 #S 280-29 SB-AK/DK #SR721 (#SR58)
#364 #364 #SR621SW #V364 #364 #D364 #T 280-34 SB-AG/DG #SR621 (#SR60)
#365 #365 #SR1116W #SR1116
#366 #366 #SR1116SW #V366 #366 280-46 #SR1116
#370 #370 #SR920W #V370 #370 #D370/ #371 #Z 280-51 SB-BN #SR921 (#SR69)
#371 #371 #SR920SW #V371 #371 #D370/ #371 280-31 SB-AN #SR921 (#SR69)
#373 #373 #SR916SW #V373 #373 #WA 280-45 SB-AJ/DJ #SR916 (#SR68)
#376 #376 #SR626W #376 #D376 MA #SR626 (#SR66)
#377 #377 #SR626SW #V377 #377 #D377 #BA 280-39 SB-AW #SR626 (#SR66)
#379 #379 #SR521SW #V379 #379 #D379 #JA 280-59 SB-AC/DC #SR521 (#SR63)
#380 #SR936W #SR936
#381 #381 #SR1120SW #V381 #381 #D381/ #391 280-27 SB-AS/DS #SR1121 (#SR55)
#384 #384 #SR41SW #V384 #384 #D384/ #392 280-18 SB-A1/D1 #SR736 (#SR41)
#386 #386 #SR43W #V386 #386 #D301/ #386 H 280-41 SB-B8 #SR1142 (#SR43)
#389 #389 #SR1130W #V389 #389 #D389/ #390 M 280-15 SB-BU #SR1130 (#SR54)
#390 #390 #SR1130SW #V390 #390 #D389/ #390 280-24 SB-AU #SR1130 (#SR54)
#391 #391 #SR1120W #V391 #391 #D381/ #391 L 280-30 SB-BS/ES #SR1121 (#SR55)
#392 #392 #SR41W #V392 #392 #D384/ #392 K 280-13 SB-B1 #SR736 (#SR41)
#393 #393 #SR754W #V393 #393 #D309/ #393 F SB-B3 #SR754 (#SR48)
#394 #394 #SR936SW #V394 #394 #D394 280-17 SB-A4 #SR936
#395 #395 #SR927SW #V395 #395 #D395/ #399 #LA 280-48 SB-AP/DP #SR927 (#SR57)
#396 #396 #SR726W #V396 #396 #D396/ #397 V 280-52 SB-BL #SR726 (#SR59)
#397 #397 #SR726SW #V397 #397 #D396/ #397 N 280-28 SB-AL #SR726 (#SR59)
#399 #399 #SR927W #V399 #399 #D395/ #399 W 280-44 SB-BP/EP #SR927 (#SR57)
#LR44 #A76 #LR44 #V13GA #RW82 #LR44 #KA 280-904 SB-F9 #LR1154(#LR44)
#CR1025 #CR1025 #CR1025 #CR1025
#CR1216 CR/  #BR1216 CR/  #BR1216 #CR1216 #BR1216 #CR1216
#CR1220 #CR1220 CR/  #BR1220 #CR1220 #CR1220 #DL1220 #PA SB-T13 #CR1220
#CR1225 CR/ #BR1225 #BR1225 #BR1225 #BR1225
#CR1616 CR/ #BR1616 CR/ #BR1616 #CR1616 #BR1616 #DL1616 #YA 280-209 #CR1616
#CR1620 #CR1620 #CR1620 #CR1620 #CR1620 #DL1620 #EA 280-208 #CR1620
#CR1632 #CR1632 #CR1632
#CR2016 CR/ #BR2016 CR/  #BR2016 #CR2016 CR/ #BR2016 #DL2016 #FA 280-202/4/6 SB-T11 CR/ #BR2016
#CR2025 #CR2025 #CR2025 #CR2025 #CR2025 #DL2025 #NA 280-205 SB-T14 #CR2025
#CR2032 CR/#BR2032 CR/  #BR2032 #CR2032 #CR2032 #DL2032 SB-T15 #CR2032
#CR2320 #BR2320 CR/  #BR2320 #CR2320 #BR2320 280-201 CR/ #BR2320
#CR2325 #BR2325 #BR2325 #BR2325 SB-T12 #BR2325
#CR2430 #CR2430 #CR2430 #CR2430 #CR2430 #DL2430 #CR2430
#CR2450N #CR2450 #CR2450 #CR2450 #DL2450 #CR2450
#CR2477N #CR2477 #CR2477 #DL2477 #CR2477

Bảng 3: Quy đổi ký hiệu pin cho máy trợ thính

Có 04 cỡ pin thường được sử dụng cho máy trợ thính. Tương ứng mỗi cơ là mức dung lượng khác nhau đem lại thời gian sử dụng khác nhau. Pin thường được đóng gói 6 viên/vỉ

Renata RAYOVAC DURACELL ACTIVAIR ENERGIZER ENERGIZER AMPLIFIER POWER ONE PANASONIC TOSHIBA I.E.C
#10 #10A #DA10 #AC230E/EZ #AC230 #P10 #PR230H #ZA10 #PR70
#312 #312A #DA312 #AC312E/EZ #AC312 #P312 #PR312H #ZA312 #PR41
#13 #13A #DA13 #AC13E/EZ #AC13 #P13 #PR13H #ZA13 #PR48
#675 #675A #DA675 #AC675E/EZ #AC675 #P675 #PR675H #ZA675 #PR44
Code Mã tương đương

Ghi chú

#a10 10A, ZA10, DA10, 10ZA, 10AE, PR70, 10HPX, AC10, P10, PR10H, PR230H, PR536, B0104, B20PA, DA10H, DA10N, 10HP, 10HPX, AC10EZ, 10UP, 10DS, ME10Z, PR230H, PR10, L10ZA, R10ZA, 10SA, S10A, V10HP, W10ZA, CP35, PR70
#a13 13A, A13, 13AE, 13, DA13, 13HPX, AC13, P13, PR13H, ZA13, PR48, B0134, B26PA, DA13H, DA13N, 13HP, AC13E, AC13EZ, ME8Z, L13ZA, W13ZA, S13A, 13SA, 13ZA, CP48, PR13, 13P
#a312 A312, 312A, 312AE, 312, DA312, 312HPX, AC312, P312, PR312H, ZA312, PR41, B3124, B347PA, DA312H, DA312N, 312HP, AC312E, AC312EZ, ME7Z, L312ZA, W312ZA, S312A, 312SA, 312P, 312ZA, CP41
#a675 675A, A675, 675AE, 675, DA675, 675HPX, AC675, P675, PR675H, ZA675, PR44, B6754, B900PA, DA675H, DA675N, 675HP, AC675E, AC675EZ, ME9Z, L975ZA, W675ZA, S675A, 675SA, 675ZA, CP44, PR675, 675P, DA675N6, SP675, V675, V675A, DA675X, AC675E

Bảng 4: Quy đổi pin Retana Silver Oxide 300 – 399 Batteries sang thương hiệu khác

Code Mã pin tương đương

 Ghi chú

#301 SR43SW, SR43, SR1142, SB-A8, 280-01, D, V301, 226, GP301, S1142E, 301, D301, 301X, 301A, SR1142SW, E301
#303 SR44SW, SR44, SR1154,SB-A9, 280-08, V303, P303, 154E, 303, GP303, D303, S1154, S1154S, 303X, 303A, GPS76E, SR1154SW, E303
#315 SR716SW, SR67, SR716, SB-AT, 280-56, HA, V315, GP315, 614, 315, D315, 315X, 315A, E315
#317 SR516SW, SR62, SR516, SB-AR, 280-58, V317, D317, GP317, 616, 317, SR516W, 317X, 317A
#319 SR527SW, SR64, SR527, SB-AE/DE, 280-60, V319, 615, GP319, S526E, 319, D319, 319X, 319A, SB-AE, SB-AEDE, SR64, SR527W, LR527, E319
#321 SR616SW, SR65, SR616, SB-AF/DF, 280-73, DA, V321 , D321, GP321, 611, 321, SR618, 321A, 321X, SB-AF, E321
#329 SR731SW, V329, D329, GP329, 329, 329A, 329X, E329
#335 SR512SW, SB-AB, 280-68, V335, 622, 335, GP335, D335, 335A, 335X, RW335
#337 SR416SW, 337, V337, GP337, SB-A5, 280-75, D337, LR416, 337A, 337X, SP337, E337
#339 SR614SW, 339, V339, GP339, D339, 339A, 339X
#341 SR714SW, V341, 627, 341, RW322, GP341, D341, 341X, 341A, E341
#344 SR1136SW, SR1136, V344, 242, SR42, 344, GP344, D344, 344A, 344X, 344/350
#346 SR712SW, 280-66, SB-DH, 628, GP346, 346, V346, D346, 346A, 346X, SB-AH, E346
#357 SR44W, SR44, SR1154, SB-B9, 280-62, V357, D357, 228, S1145E, GP357, AG13, 357, CA18, SG13, EPX76, 10L14, A357, 357X, 357A, D357H, MS76, V76XP, S76E, 357/303, MS76, AG357, SR1154PW, EXP76, E357, E357/303EN
#361 SR721W, SR58, SR721, SB-BK/EK, 280-53, X, V361, S721E, 361, GP361, D361, 361A, 361X, A361, SB-BK, SR721PW
#362 SR721SW, SR58, SR721, SB-AK/DK, 280-29, S, V362, D362, 601, S721E, GP362, AG11, AG-11, 362, SG11, 362A, SR720, 362X, 362/361, RW310, L721, LR721, SB-AK, E362
#364 SR621SW, SR60, SR621, SB-AG/DG, 280-34, T, V364, D364, 602, S621E, GP364, AG1, AG-1, 364, L621, LR621, SG1, LR60, LR620, SW621, GP164, 364X, 364A, AG1/364A, SB-AG, E364
#370 SR920W, SR69, SR921, SB-BN, 280-51, V370, 620, GP370, S921E, 370, SG6, D370, 370X, 370A. 370, SR920PW, E370
#371 SR920SW, SR69, SR921, SB-AN, 280-31, V371, D371, 605, S921E, GP371, AG6, AG-6, 371, CX921, SR290SW, 371, SR69, SG6, LR921, LR920SW, L921, 371A, 371X,
#373 SR916SW, SR68, SR916, SB-AJ/DJ, 280-45, WA, V373, GP373, 617, 373, D373, 373A, 373X, SB-AJ, E373
#376 SR626W, SR66, SR626, MA, 376, 619, V376, GP376, D376, 376A, 376X, SB-BW, 280-72, SR626PW
#377 SR626SW, SR66, SR626, SB-AW, 280-39, BA, V377, D377, 606, S626E, GP377, AG4, AG-4, 377, L626, SG4, LR626, LR66, SR628SW, E377, E377CA, LR626SW, 377A, SR262SW, 377X, 377S, GP177, SR6265W, 377/376, E377A, SR66SW, SR625SW, 377BA, CR626SW, AG4/377, AG04
#379 SR521SW, SR63, SR521, SB-AC/DC, 280-59, JA, V379, D379, 618, GP379, S521E, 379, LR521, AG0, 379A, 379X, AG0, AG-0, 521A, UC379, SR418SW, SB-AC, 379LD, E379
#381 SR1120SW, SR55, SR1121, SB-AS/DS, 280-27, V381, GP381, S1121E, 381, D381, 381A, 381X, SB-AS, E381
#384 SR41SW, SR41, SR736, SB-A1/D1, 280-18, V384, D384, 247, GP384, S736E, 384, D384, 384A, 384X, SB-A1, SR736SW, E384
#386 SR43W, SR43, SR1142, SB-B8, 280-41, H, V386, D386, 260, S1142E, GP386, AG12, AG-12, 386, SG12, LR42, 386A, 386X, CR43, LR1144, RW44, SR1142PW, 386B, BSR43H, SR43H, E386
#389 SR1130W, SR54, SR1130, SB-BU, 280-15, M, V389, D389, 626, S1131E, GP389, AG10, AG-10, 389, 189, L1131, G10, V10GA, LR1130, GP189, LR54, SG10, A389, L1131, L1131C, L1131D RW89. LR1130S, LR1131, L1131/D, LR1130H, 389A, 389E, 389X, L1133, SR1131, LL1131, LL1131F, L1131F, L1131H, LR1130X, L-1131, SR1130PW, L1130, LH1130, E389
#390 SR1130SW, SR54, SR1130, SB-AU, 280-24, V390, D390, 603, GP390, S1131E, 390, 390A, 390X, E390
#391 SR1120W, SR55, SR1121, SB-BS/ES, 280-30, L, V391, D391, 609, S1121E, GP391, AG8, AG-8, 391, 191, L1121, G8, VG8GA, LR1120, CA26, V8GS, SG8, 391A, 391X, V8GA, GP191, LR55, SB-BS, SR1120PW, E391
#392 SR41W, SR736, SB-B1, 280-13, K, V392, D392, 247D, S736E, AG3, AG-3, GP392, LR736, 392, 192, L736, G3, V3GA, LR41, SG3, ASG3, G3A, V36A, 92A, GP192, 392X, SR41, TR41SW, SR41SW, 247B, SP392, S736S, 392A, 392X, L736H, L736S, SR736PW, RW47, RW47S, GP392-A1, SR41, E392, LR41H, AG03
#393 SR754W, SR48, SR754, SB-B3, F, V393, D393, 255, S754E, GP393, AG5, AG-5, 393, SG5, LR750, LR48, LR754, L750, 393S, 393A, 393X, 393B, D309, 309, D309/393B, SR48SW, V309, RW48, UCC 393, UCC393
#394 SR936SW, SR936, SB-A4, 280-17, V394, D394, 625, 394, GP394, AG9, AG-9, 394, SG9, L936, LR936, SR45, RW33, 394A, 394X, SR9365W, E394
#395 SR926SW, SR57, SR927, SB-AP/DP, 280-48, LA, V395, D395, 610, 395, GP395, S926E, 395, SG7, L926, SW927, 927, 395A, 395X, SB-AP, E395
#396 SR726W, SR59, SR726, SB-BL. 280-52, V, V396, D396, 612, GP396, S726E, 396, SG2, 396A, 396X, SR726PW, E396
#397 SR726SW, SR59, SR726, SB-AL, 280-28, N, V397, D397, 607, S726E, GP397, AG2, AG-2, 397, L726, 397A, 397X, E397
#399 SR927W, SR57, SR927, SB-BP/EP, 280-44, W, V399, D399, 613, GP399, 926E, 399, AG7, AG-7, LR927, GR927, SR927SW, CX926, 399X, 399A, SR57H, LR926, SB-BP, SR927PW, SR327W

Bảng 5: Quy đổi pin AG1 tới AG13 sang thương hiệu khác

Code Mã tương đương

Ghi chú

#AG1 SR621SW, SR60, SR621, SB-AG/DG, 280-34, T, V364, D364, 602, S621E, GP364, AG1, AG-1, 364, L621, LR621, SG1, LR60, LR620, SW621, GP164, 364X, 364A, AG1/364A, SB-AG, E364
#AG2 SR726SW, SR59, SR726, SB-AL, 280-28, N, V397, D397, 607, S726E, GP397, AG2, AG-2, 397, L726, 397A, 397X, E397
#AG3 SR41W, SR736, SB-B1, 280-13, K, V392, D392, 247D, S736E, AG3, AG-3, GP392, LR736, 392, 192, L736, G3, V3GA, LR41, SG3, ASG3, G3A, V36A, 92A, GP192, 392X, SR41, TR41SW, SR41SW, 247B, SP392, S736S, 392A, 392X, L736H, L736S, SR736PW, RW47, RW47S, GP392-A1, SR41, E392, LR41H, AG03
#AG4 SR626SW, SR66, SR626, SB-AW, 280-39, BA, V377, D377, 606, S626E, GP377, AG4, AG-4, 377, L626, SG4, LR626, LR66, SR628SW, E377, E377CA, LR626SW, 377A, SR262SW, 377X, 377S, GP177, SR6265W, 377/376, E377A, SR66SW, SR625SW, 377BA, CR626SW, AG4/377, AG04
#AG5 SR754W, SR48, SR754, SB-B3, F, V393, D393, 255, S754E, GP393, AG5, AG-5, 393, SG5, LR750, LR48, LR754, L750, 393S, 393A, 393X, 393B, D309, 309, D309/393B, SR48SW, V309, RW48, UCC 393, UCC393
#AG6 SR920SW, SR69, SR921, SB-AN, 280-31, V371, D371, 605, S921E, GP371, AG6, AG-6, 371, CX921, SR290SW, 371, SR69, SG6, LR921, LR920SW, L921, 371A, 371X,
#AG7 SR927W, SR57, SR927, SB-BP/EP, 280-44, W, V399, D399, 613, GP399, 926E, 399, AG7, AG-7, LR927, GR927, SR927SW, CX926, 399X, 399A, SR57H, LR926, SB-BP, SR927PW, SR327W
#AG8 SR1120W, SR55, SR1121, SB-BS/ES, 280-30, L, V391, D391, 609, S1121E, GP391, AG8, AG-8, 391, 191, L1121, G8, VG8GA, LR1120, CA26, V8GS, SG8, 391A, 391X, V8GA, GP191, LR55, SB-BS, SR1120PW, E391
#AG9 SR936SW, SR936, SB-A4, 280-17, V394, D394, 625, 394, GP394, AG9, AG-9, 394, SG9, L936, LR936, SR45, RW33, 394A, 394X, SR9365W, E394
#AG10 SR1130W, SR54, SR1130, SB-BU, 280-15, M, V389, D389, 626, S1131E, GP389, AG10, AG-10, 389, 189, L1131, G10, V10GA, LR1130, GP189, LR54, SG10, A389, L1131, L1131C, L1131D RW89. LR1130S, LR1131, L1131/D, LR1130H, 389A, 389E, 389X, L1133, SR1131, LL1131, LL1131F, L1131F, L1131H, LR1130X, L-1131, SR1130PW, L1130, LH1130, E389
#AG11 SR721SW, SR58, SR721, SB-AK/DK, 280-29, S, V362, D362, 601, S721E, GP362, AG11, AG-11, 362, SG11, 362A, SR720, 362X, 362/361, RW310, L721, LR721, SB-AK, E362
#AG12 186, 1176A, 186-1, G12A, GP86A, L1142, LR1142, LR43, RW84, V12GA, GP186, L1142F, 10L124, G12-A
#AG13 1128MP, 1166A, AG13, D76A, G13A, GPA7, GPA76, LR44, LR1154, L1154, PX675A, PX76A, RPX675, S76, V13GA, RW82, KA, A76, 208-904, SB-F9, G13-A, CA18, CA19, LR44, GP76A, L1154H, A-76, AG14, AG-14, KA76, MS76H, CR44, LR44H, L1154G, LR44G, GPS76A, L1154C, L1154F, GPA75, GDA76, A613, LR44GD

Bảng 6: Quy đổi pin CR sang thương hiệu khác

Pin sử dụng cho đồng hồ, máy tính, chìa khóa ô tô, thiết bị điện tử…

Code Mã tương đương

Ghi chú

#CR1-3N CR1-3N, DL1-3N, 2L76, K58, K58L, 5018LC, CR11108, 1-3N, 2LR76, CR-1-3N
#CR1025 CR1025, DL1025, BR1025, KL1025, L1025, ECR1025, KCR1025, E-CR1025, KECR1025, 5033LC
#CR1216 CR1216, DL1216, ECR1216, BR1216, 280-208, DL1216B, BR1216-1W, CR1216-1W, KCR1216, LM1216, 5034LC
#CR1220 CR1220, DL1220, ECR1220, BR1220, 280-208, DL1220B, BR1220-1W, CR1220-1W, KCR1220, LM1220, 5012LC, SB-T13, L04
#CR1225 CR1225, DL1225, ECR1225, BR1225, DL1225B, BR1225-1W, CR1225-1W, KCR1225, LM1225, 5020LC, L30, ECR1225EN
#CR1616 CR1616, DL1616, ECR1616, BR1616, 280-209, DL1616B, BR1616-1W, CR1616-1W, KCR1616, LM1616, 5021LC, L11, L28, YA, CD1616
#CR1620 CR1620, DL1620, ECR1620, BR1620, 280-208, DL1620B, BR1620-1W, CR1620-1W, KCR1620, LM1620, 5009LC, L08, EA
#CR1632 CR1632, BR1632, 1632
#CR2016 CR2016, DL2016, ECR2016, FA, SBT11, BR2016, 208-202, 208-204, 208-206, DL2016B, BR2016-1W, CR2016-1W, KCR2016, L10, LM2016, LF1/4V
#CR2025 CR2025, DL2025, ECR2025, NA, BR2025, 208-205, DL20256B, BR2025-1W, CR2025-1W, KCR2025, L12, LM2025, SB-T14, LF1/2V, 5003LC
#CR2032 CR2032, DL2032, BR2032, KL2032, L2032, ECR2032, 5004LC, KCR2032, E-CR2032, KECR2032, SB-T15, CR2032H, SR2032, CD2032
#CR2320 CR2320, 2320, 2320S, BR2320, L26
#CR2325 CR2325, BR2325, 2325
#CR2330 CR2330, DL2330, BR2330, KL2330, L2330, ECR2330, KCR2330, E-CR2330, KECR2330, CR2330/BE, CR-2330/BE, CR2330/BN, CR-2330/BN
#CR2354 CR2354, DL2354, BR2354, KL2354, L2354, ECR2354, KCR2354, E-CR2354
#CR2430 CR2430, DL2430, BR2430, KL2430, L2430, ECR2430, 5011LC, L20, KCR2430, E-CR2430, KECR2430, LF1/2W
#CR2450n CR2450N, DL2450, ECR2450, BR2450, BR2450-1W, CR2450N, KCR2450, LM2450, 5029LC

Bảng 7: Quy đổi ký hiệu pin GP sang thương hiệu khác

GP là mã pin thường được dùng cho chìa khóa điều khiển từ xa, đồ chơi trẻ em,…

Code Mã tương đương

Ghi chú 

#GP23a GP23A, LRV08, L1028, RVO8, 23A, MS21, MN21, E23A, K23A, V23GA, 8LR932, 8LR23, VR22, 8F10R, CA20, MN21/23, 3LR50, A23, GP23A, 23AE, A23, A23S, P23GA
#GP625a LR9, CA16, V625U, EPX625G, PX625A, GP625A, A625, L1560, 625A, MR9P, KA625, R625, E625G, V625U, MR09, EPX625, RPX625, KX615, HD1560, 1124MP, E625N, HG-625R, V13PX, EPX13, V625PX, HD625, PN625, RM625, 4625, H1560, M01, M20, 8930
#GP189 SR1130W, SR54, SR1130, SB-BU, 280-15, M, V389, D389, 626, S1131E, GP389, AG10, AG-10, 389, 189, L1131, G10, V10GA, LR1130, GP189, LR54, SG10, A389, L1131, L1131C, L1131D RW89. LR1130S, LR1131, L1131/D, LR1130H, 389A, 389E, 389X, L1133, SR1131, LL1131, LL1131F, L1131F, L1131H, LR1130X, L-1131, SR1130PW, L1130, LH1130, E389
#GP391 SR1120W, SR55, SR1121, SB-BS/ES, 280-30, L, V391, D391, 609, S1121E, GP391, AG8, AG-8, 391, 191, L1121, G8, VG8GA, LR1120, CA26, V8GS, SG8, 391A, 391X, V8GA, GP191, LR55, SB-BS, SR1120PW, E391
#GPA76 1128MP, 1166A, AG13, D76A, G13A, GPA7, GPA76, LR44, LR1154, L1154, PX675A, PX76A, RPX675, S76, V13GA, RW82, KA, A76, 208-904, SB-F9, G13-A, CA18, CA19, LR44, GP76A, L1154H, A-76, AG14, AG-14, KA76, MS76H, CR44, LR44H, L1154G, LR44G, GPS76A, L1154C, L1154F, GPA75, GDA76, A613, LR44GD
#GP27a GP27a, MN27, G27A, A27, 27A, L828, EL812, EL-8212, CA22, LR27, E27A, V27A, V27PX, V27GA, L728, L828, WE27A, UM27A, LR27A, K27A, 27AE, A27S, P27GA, EPX27, KX27, RPX27, HS3, NR43, EL812, EL8212, R27A

Bảng 8: Quy đổi mã pin LR/L sang thương hiệu khác

Code Mã tương đương

Ghi chú 

#4LR44 PX28A, A544, 28PXA, 4LR44, 476A, 4G13, GP476, K28, V28, PX28AB, L1325, 1414A, V4034PX, PX28L, K28L, L544, L544BP, V28PXL, 2CR1/3N, 2CR1-3N, CR28L, 1406LC, 2CR11108
#LR1 4001, AM5, E90, KN, LADY, LR1, MN9100, MN9100/N, N, UM-5, UM5, LR01, KN-2, 810, 910A, LR1-N, LR1/E90
#LR9 LR9, CA16, V625U, EPX625G, PX625A, GP625A, A625, L1560, 625A, MR9P, KA625, R625, E625G, V625U, MR09, EPX625, RPX625, KX615, HD1560, 1124MP, E625N, HG-625R, V13PX, EPX13, V625PX, HD625, PN625, RM625, 4625, H1560, M01, M20, 8930
#LR41 SR41W, SR736, SB-B1, 280-13, K, V392, D392, 247D, S736E, AG3, AG-3, GP392, LR736, 392, 192, L736, G3, V3GA, LR41, SG3, ASG3, G3A, V36A, 92A, GP192, 392X, SR41, TR41SW, SR41SW, 247B, SP392, S736S, 392A, 392X, L736H, L736S, SR736PW, RW47, RW47S, GP392-A1, SR41, E392, LR41H, AG03
#LR43 186, 1176A, 186-1, G12A, GP86A, L1142, LR1142, LR43, RW84, V12GA, GP186, L1142F, 10L124, G12-A
#LR44 1128MP, 1166A, AG13, D76A, G13A, GPA7, GPA76, LR44, LR1154, L1154, PX675A, PX76A, RPX675, S76, V13GA, RW82, KA, A76, 208-904, SB-F9, G13-A, CA18, CA19, LR44, GP76A, L1154H, A-76, AG14, AG-14, KA76, MS76H, CR44, LR44H, L1154G, LR44G, GPS76A, L1154C, L1154F, GPA75, GDA76, A613, LR44GD
#LR48 SR754W, SR48, SR754, SB-B3, F, V393, D393, 255, S754E, GP393, AG5, AG-5, 393, SG5, LR750, LR48, LR754, L750, 393S, 393A, 393X, 393B, D309, 309, D309/393B, SR48SW, V309, RW48, UCC 393, UCC393
#LR54 SR1130W, SR54, SR1130, SB-BU, 280-15, M, V389, D389, 626, S1131E, GP389, AG10, AG-10, 389, 189, L1131, G10, V10GA, LR1130, GP189, LR54, SG10, A389, L1131, L1131C, L1131D RW89. LR1130S, LR1131, L1131/D, LR1130H, 389A, 389E, 389X, L1133, SR1131, LL1131, LL1131F, L1131F, L1131H, LR1130X, L-1131, SR1130PW, L1130, LH1130, E389
#LR60 SR621SW, SR60, SR621, SB-AG/DG, 280-34, T, V364, D364, 602, S621E, GP364, AG1, AG-1, 364, L621, LR621, SG1, LR60, LR620, SW621, GP164, 364X, 364A, AG1/364A, SB-AG, E364
#LR66 SR626SW, SR66, SR626, SB-AW, 280-39, BA, V377, D377, 606, S626E, GP377, AG4, AG-4, 377, L626, SG4, LR626, LR66, SR628SW, E377, E377CA, LR626SW, 377A, SR262SW, 377X, 377S, GP177, SR6265W, 377/376, E377A, SR66SW, SR625SW, 377BA, CR626SW, AG4/377, AG04
#LR620 SR621SW, SR60, SR621, SB-AG/DG, 280-34, T, V364, D364, 602, S621E, GP364, AG1, AG-1, 364, L621, LR621, SG1, LR60, LR620, SW621, GP164, 364X, 364A, AG1/364A, SB-AG, E364
#LR626 SR626SW, SR66, SR626, SB-AW, 280-39, BA, V377, D377, 606, S626E, GP377, AG4, AG-4, 377, L626, SG4, LR626, LR66, SR628SW, E377, E377CA, LR626SW, 377A, SR262SW, 377X, 377S, GP177, SR6265W, 377/376, E377A, SR66SW, SR625SW, 377BA, CR626SW, AG4/377, AG04
#LR721 SR621SW, SR60, SR621, SB-AG/DG, 280-34, T, V364, D364, 602, S621E, GP364, AG1, AG-1, 364, L621, LR621, SG1, LR60, LR620, SW621, GP164, 364X, 364A, AG1/364A, SB-AG, E364
#LR736 SR41W, SR736, SB-B1, 280-13, K, V392, D392, 247D, S736E, AG3, AG-3, GP392, LR736, 392, 192, L736, G3, V3GA, LR41, SG3, ASG3, G3A, V36A, 92A, GP192, 392X, SR41, TR41SW, SR41SW, 247B, SP392, S736S, 392A, 392X, L736H, L736S, SR736PW, RW47, RW47S, GP392-A1, SR41, E392, LR41H, AG03
#LR754 SR754W, SR48, SR754, SB-B3, F, V393, D393, 255, S754E, GP393, AG5, AG-5, 393, SG5, LR750, LR48, LR754, L750, 393S, 393A, 393X, 393B, D309, 309, D309/393B, SR48SW, V309, RW48, UCC 393, UCC393
#LR1120 SR1120W, SR55, SR1121, SB-BS/ES, 280-30, L, V391, D391, 609, S1121E, GP391, AG8, AG-8, 391, 191, L1121, G8, VG8GA, LR1120, CA26, V8GS, SG8, 391A, 391X, V8GA, GP191, LR55, SB-BS, SR1120PW, E391
#LR1130 SR1130W, SR54, SR1130, SB-BU, 280-15, M, V389, D389, 626, S1131E, GP389, AG10, AG-10, 389, 189, L1131, G10, V10GA, LR1130, GP189, LR54, SG10, A389, L1131, L1131C, L1131D RW89. LR1130S, LR1131, L1131/D, LR1130H, 389A, 389E, 389X, L1133, SR1131, LL1131, LL1131F, L1131F, L1131H, LR1130X, L-1131, SR1130PW, L1130, LH1130, E389
#LR1142 186, 1176A, 186-1, G12A, GP86A, L1142, LR1142, LR43, RW84, V12GA, GP186, L1142F, 10L124, G12-A
#LR1154 1128MP, 1166A, AG13, D76A, G13A, GPA7, GPA76, LR44, LR1154, L1154, PX675A, PX76A, RPX675, S76, V13GA, RW82, KA, A76, 208-904, SB-F9, G13-A, CA18, CA19, LR44, GP76A, L1154H, A-76, AG14, AG-14, KA76, MS76H, CR44, LR44H, L1154G, LR44G, GPS76A, L1154C, L1154F, GPA75, GDA76, A613, LR44GD

Bảng 9: Quy đổi mã pin SG sang thương hiệu khác

Mã SG sử dụng cho pin silver oxide, thường được sử dụng cho đồng hồ, thiết bị điện tử.

Code Mã tương đương

Ghi chú 

#SG1 SR621SW, SR60, SR621, SB-AG/DG, 280-34, T, V364, D364, 602, S621E, GP364, AG1, AG-1, 364, L621, LR621, SG1, LR60, LR620, SW621, GP164, 364X, 364A, AG1/364A, SB-AG, E364
#SG2 SR726W, SR59, SR726, SB-BL. 280-52, V, V396, D396, 612, GP396, S726E, 396, SG2, 396A, 396X, SR726PW, E396
#SG3 SR41W, SR736, SB-B1, 280-13, K, V392, D392, 247D, S736E, AG3, AG-3, GP392, LR736, 392, 192, L736, G3, V3GA, LR41, SG3, ASG3, G3A, V36A, 92A, GP192, 392X, SR41, TR41SW, SR41SW, 247B, SP392, S736S, 392A, 392X, L736H, L736S, SR736PW, RW47, RW47S, GP392-A1, SR41, E392, LR41H, AG03
#SG4 SR626SW, SR66, SR626, SB-AW, 280-39, BA, V377, D377, 606, S626E, GP377, AG4, AG-4, 377, L626, SG4, LR626, LR66, SR628SW, E377, E377CA, LR626SW, 377A, SR262SW, 377X, 377S, GP177, SR6265W, 377/376, E377A, SR66SW, SR625SW, 377BA, CR626SW, AG4/377, AG04
#SG5 SR754W, SR48, SR754, SB-B3, F, V393, D393, 255, S754E, GP393, AG5, AG-5, 393, SG5, LR750, LR48, LR754, L750, 393S, 393A, 393X, 393B, D309, 309, D309/393B, SR48SW, V309, RW48, UCC 393, UCC393
#SG6 SR920W, SR69, SR921, SB-BN, 280-51, V370, 620, GP370, S921E, 370, SG6, D370, 370X, 370A. 370, SR920PW, E370
#SG7 SR926SW, SR57, SR927, SB-AP/DP, 280-48, LA, V395, D395, 610, 395, GP395, S926E, 395, SG7, L926, SW927, 927, 395A, 395X, SB-AP, E395
#SG8 SR1120W, SR55, SR1121, SB-BS/ES, 280-30, L, V391, D391, 609, S1121E, GP391, AG8, AG-8, 391, 191, L1121, G8, VG8GA, LR1120, CA26, V8GS, SG8, 391A, 391X, V8GA, GP191, LR55, SB-BS, SR1120PW, E391
#SG9 SR936SW, SR936, SB-A4, 280-17, V394, D394, 625, 394, GP394, AG9, AG-9, 394, SG9, L936, LR936, SR45, RW33, 394A, 394X, SR9365W, E394
#SG10 SR1130W, SR54, SR1130, SB-BU, 280-15, M, V389, D389, 626, S1131E, GP389, AG10, AG-10, 389, 189, L1131, G10, V10GA, LR1130, GP189, LR54, SG10, A389, L1131, L1131C, L1131D RW89. LR1130S, LR1131, L1131/D, LR1130H, 389A, 389E, 389X, L1133, SR1131, LL1131, LL1131F, L1131F, L1131H, LR1130X, L-1131, SR1130PW, L1130, LH1130, E389
#SG11 SR721SW, SR58, SR721, SB-AK/DK, 280-29, S, V362, D362, 601, S721E, GP362, AG11, AG-11, 362, SG11, 362A, SR720, 362X, 362/361, RW310, L721, LR721, SB-AK, E362
#SG12 SR43W, SR43, SR1142, SB-B8, 280-41, H, V386, D386, 260, S1142E, GP386, AG12, AG-12, 386, SG12, LR42, 386A, 386X, CR43, LR1144, RW44, SR1142PW, 386B, BSR43H, SR43H, E386
#SG13 SR44W, SR44, SR1154, SB-B9, 280-62, V357, D357, 228, S1145E, GP357, AG13, 357, CA18, SG13, EPX76, 10L14, A357, 357X, 357A, D357H, MS76, V76XP, S76E, 357/303, MS76, AG357, SR1154PW, EXP76, E357, E357/303EN

Bảng 10: Quy đổi mã pin SR sang thương hiệu khác

Dưới đây là toàn bộ các mã pin SR và quy đổi tương đương

Code Mã tương đương

 Ghi chú

#SR41 SR41SW, SR41, SR736, SB-A1/D1, 280-18, V384, D384, 247, GP384, S736E, 384, D384, 384A, 384X, SB-A1, SR736SW, E384
#SR41W SR41W, SR736, SB-B1, 280-13, K, V392, D392, 247D, S736E, AG3, AG-3, GP392, LR736, 392, 192, L736, G3, V3GA, LR41, SG3, ASG3, G3A, V36A, 92A, GP192, 392X, SR41, TR41SW, SR41SW, 247B, SP392, S736S, 392A, 392X, L736H, L736S, SR736PW, RW47, RW47S, GP392-A1, SR41, E392, LR41H, AG03
#SR41SW SR41SW, SR41, SR736, SB-A1/D1, 280-18, V384, D384, 247, GP384, S736E, 384, D384, 384A, 384X, SB-A1, SR736SW, E384
#SR42 SR1136SW, SR1136, V344, 242, SR42, 344, GP344, D344, 344A, 344X, 344/350
#SR43 SR43SW, SR43, SR1142, SB-A8, 280-01, D, V301, 226, GP301, S1142E, 301, D301, 301X, 301A, SR1142SW, E301
#SR43W SR43W, SR43, SR1142, SB-B8, 280-41, H, V386, D386, 260, S1142E, GP386, AG12, AG-12, 386, SG12, LR42, 386A, 386X, CR43, LR1144, RW44, SR1142PW, 386B, BSR43H, SR43H, E386
#SR43SW SR43SW, SR43, SR1142, SB-A8, 280-01, D, V301, 226, GP301, S1142E, 301, D301, 301X, 301A, SR1142SW, E301
#SR44 SR44W, SR44, SR1154, SB-B9, 280-62, V357, D357, 228, S1145E, GP357, AG13, 357, CA18, SG13, EPX76, 10L14, A357, 357X, 357A, D357H, MS76, V76XP, S76E, 357/303, MS76, AG357, SR1154PW, EXP76, E357, E357/303EN
#SR44W SR44W, SR44, SR1154, SB-B9, 280-62, V357, D357, 228, S1145E, GP357, AG13, 357, CA18, SG13, EPX76, 10L14, A357, 357X, 357A, D357H, MS76, V76XP, S76E, 357/303, MS76, AG357, SR1154PW, EXP76, E357, E357/303EN
#SR44SW SR44SW, SR44, SR1154,SB-A9, 280-08, V303, P303, 154E, 303, GP303, D303, S1154, S1154S, 303X, 303A, GPS76E, SR1154SW, E303
#SR48 SR754W, SR48, SR754, SB-B3, F, V393, D393, 255, S754E, GP393, AG5, AG-5, 393, SG5, LR750, LR48, LR754, L750, 393S, 393A, 393X, 393B, D309, 309, D309/393B, SR48SW, V309, RW48, UCC 393, UCC393
#SR54 SR1130W, SR54, SR1130, SB-BU, 280-15, M, V389, D389, 626, S1131E, GP389, AG10, AG-10, 389, 189, L1131, G10, V10GA, LR1130, GP189, LR54, SG10, A389, L1131, L1131C, L1131D RW89. LR1130S, LR1131, L1131/D, LR1130H, 389A, 389E, 389X, L1133, SR1131, LL1131, LL1131F, L1131F, L1131H, LR1130X, L-1131, SR1130PW, L1130, LH1130, E389
#SR55 SR1120SW, SR55, SR1121, SB-AS/DS, 280-27, V381, GP381, S1121E, 381, D381, 381A, 381X, SB-AS, E381
#SR57 SR926SW, SR57, SR927, SB-AP/DP, 280-48, LA, V395, D395, 610, 395, GP395, S926E, 395, SG7, L926, SW927, 927, 395A, 395X, SB-AP, E395
#SR58 SR721SW, SR58, SR721, SB-AK/DK, 280-29, S, V362, D362, 601, S721E, GP362, AG11, AG-11, 362, SG11, 362A, SR720, 362X, 362/361, RW310, L721, LR721, SB-AK, E362
#SR59 SR726W, SR59, SR726, SB-BL. 280-52, V, V396, D396, 612, GP396, S726E, 396, SG2, 396A, 396X, SR726PW, E396
#SR60 SR621SW, SR60, SR621, SB-AG/DG, 280-34, T, V364, D364, 602, S621E, GP364, AG1, AG-1, 364, L621, LR621, SG1, LR60, LR620, SW621, GP164, 364X, 364A, AG1/364A, SB-AG, E364
#SR62 SR516SW, SR62, SR516, SB-AR, 280-58, V317, D317, GP317, 616, 317, SR516W, 317X, 317A
#SR63 SR521SW, SR63, SR521, SB-AC/DC, 280-59, JA, V379, D379, 618, GP379, S521E, 379, LR521, AG0, 379A, 379X, AG0, AG-0, 521A, UC379, SR418SW, SB-AC, 379LD, E379
#SR64 SR527SW, SR64, SR527, SB-AE/DE, 280-60, V319, 615, GP319, S526E, 319, D319, 319X, 319A, SB-AE, SB-AEDE, SR64, SR527W, LR527, E319
#SR65 SR616SW, SR65, SR616, SB-AF/DF, 280-73, DA, V321 , D321, GP321, 611, 321, SR618, 321A, 321X, SB-AF, E321
#SR66 SR626SW, SR66, SR626, SB-AW, 280-39, BA, V377, D377, 606, S626E, GP377, AG4, AG-4, 377, L626, SG4, LR626, LR66, SR628SW, E377, E377CA, LR626SW, 377A, SR262SW, 377X, 377S, GP177, SR6265W, 377/376, E377A, SR66SW, SR625SW, 377BA, CR626SW, AG4/377, AG04
#SR67 SR716SW, SR67, SR716, SB-AT, 280-56, HA, V315, GP315, 614, 315, D315, 315X, 315A, E315
#SR68 SR916SW, SR68, SR916, SB-AJ/DJ, 280-45, WA, V373, GP373, 617, 373, D373, 373A, 373X, SB-AJ, E373
#SR69 SR920W, SR69, SR921, SB-BN, 280-51, V370, 620, GP370, S921E, 370, SG6, D370, 370X, 370A. 370, SR920PW, E370
#SR416SW SR416SW, 337, V337, GP337, SB-A5, 280-75, D337, LR416, 337A, 337X, SP337, E337
#SR512SW SR512SW, SB-AB, 280-68, V335, 622, 335, GP335, D335, 335A, 335X, RW335
#SR516SW SR516SW, SR62, SR516, SB-AR, 280-58, V317, D317, GP317, 616, 317, SR516W, 317X, 317A
#SR521SW SR521SW, SR63, SR521, SB-AC/DC, 280-59, JA, V379, D379, 618, GP379, S521E, 379, LR521, AG0, 379A, 379X, AG0, AG-0, 521A, UC379, SR418SW, SB-AC, 379LD, E379
#SR527SW SR527SW, SR64, SR527, SB-AE/DE, 280-60, V319, 615, GP319, S526E, 319, D319, 319X, 319A, SB-AE, SB-AEDE, SR64, SR527W, LR527, E319
#SR614SW SR614SW, 339, V339, GP339, D339, 339A, 339X
#SR616SW SR616SW, SR65, SR616, SB-AF/DF, 280-73, DA, V321 , D321, GP321, 611, 321, SR618, 321A, 321X, SB-AF, E321
#SR621SW SR621SW, SR60, SR621, SB-AG/DG, 280-34, T, V364, D364, 602, S621E, GP364, AG1, AG-1, 364, L621, LR621, SG1, LR60, LR620, SW621, GP164, 364X, 364A, AG1/364A, SB-AG, E364
#SR626W SR626W, SR66, SR626, MA, 376, 619, V376, GP376, D376, 376A, 376X, SB-BW, 280-72, SR626PW
#SR626SW SR626SW, SR66, SR626, SB-AW, 280-39, BA, V377, D377, 606, S626E, GP377, AG4, AG-4, 377, L626, SG4, LR626, LR66, SR628SW, E377, E377CA, LR626SW, 377A, SR262SW, 377X, 377S, GP177, SR6265W, 377/376, E377A, SR66SW, SR625SW, 377BA, CR626SW, AG4/377, AG04
#SR712SW SR712SW, 280-66, SB-DH, 628, GP346, 346, V346, D346, 346A, 346X, SB-AH, E346
#SR714SW SR714SW, V341, 627, 341, RW322, GP341, D341, 341X, 341A, E341
#SR716SW SR716SW, SR67, SR716, SB-AT, 280-56, HA, V315, GP315, 614, 315, D315, 315X, 315A, E315
#SR721W SR721W, SR58, SR721, SB-BK/EK, 280-53, X, V361, S721E, 361, GP361, D361, 361A, 361X, A361, SB-BK, SR721PW
#SR721SW SR721SW, SR58, SR721, SB-AK/DK, 280-29, S, V362, D362, 601, S721E, GP362, AG11, AG-11, 362, SG11, 362A, SR720, 362X, 362/361, RW310, L721, LR721, SB-AK, E362
#SR726W SR726W, SR59, SR726, SB-BL. 280-52, V, V396, D396, 612, GP396, S726E, 396, SG2, 396A, 396X, SR726PW, E396
#SR726SW SR726SW, SR59, SR726, SB-AL, 280-28, N, V397, D397, 607, S726E, GP397, AG2, AG-2, 397, L726, 397A, 397X, E397
#SR927SW SR927W, SR57, SR927, SB-BP/EP, 280-44, W, V399, D399, 613, GP399, 926E, 399, AG7, AG-7, LR927, GR927, SR927SW, CX926, 399X, 399A, SR57H, LR926, SB-BP, SR927PW, SR327W
#SR731SW SR731SW, V329, D329, GP329, 329, 329A, 329X, E329
#SR754W SR754W, SR48, SR754, SB-B3, F, V393, D393, 255, S754E, GP393, AG5, AG-5, 393, SG5, LR750, LR48, LR754, L750, 393S, 393A, 393X, 393B, D309, 309, D309/393B, SR48SW, V309, RW48, UCC 393, UCC393
#SR916SW SR916SW, SR68, SR916, SB-AJ/DJ, 280-45, WA, V373, GP373, 617, 373, D373, 373A, 373X, SB-AJ, E373
#SR920W SR920W, SR69, SR921, SB-BN, 280-51, V370, 620, GP370, S921E, 370, SG6, D370, 370X, 370A. 370, SR920PW, E370
#SR920SW SR920SW, SR69, SR921, SB-AN, 280-31, V371, D371, 605, S921E, GP371, AG6, AG-6, 371, CX921, SR290SW, 371, SR69, SG6, LR921, LR920SW, L921, 371A, 371X,
#SR927SW SR926SW, SR57, SR927, SB-AP/DP, 280-48, LA, V395, D395, 610, 395, GP395, S926E, 395, SG7, L926, SW927, 927, 395A, 395X, SB-AP, E395
#SR936 SR936SW, SR936, SB-A4, 280-17, V394, D394, 625, 394, GP394, AG9, AG-9, 394, SG9, L936, LR936, SR45, RW33, 394A, 394X, SR9365W, E394
#SR936SW SR936SW, SR936, SB-A4, 280-17, V394, D394, 625, 394, GP394, AG9, AG-9, 394, SG9, L936, LR936, SR45, RW33, 394A, 394X, SR9365W, E394
#SR1120W SR1120W, SR55, SR1121, SB-BS/ES, 280-30, L, V391, D391, 609, S1121E, GP391, AG8, AG-8, 391, 191, L1121, G8, VG8GA, LR1120, CA26, V8GS, SG8, 391A, 391X, V8GA, GP191, LR55, SB-BS, SR1120PW, E391
#SR1120SW SR1120SW, SR55, SR1121, SB-AS/DS, 280-27, V381, GP381, S1121E, 381, D381, 381A, 381X, SB-AS, E381
#SR1130W SR1130W, SR54, SR1130, SB-BU, 280-15, M, V389, D389, 626, S1131E, GP389, AG10, AG-10, 389, 189, L1131, G10, V10GA, LR1130, GP189, LR54, SG10, A389, L1131, L1131C, L1131D RW89. LR1130S, LR1131, L1131/D, LR1130H, 389A, 389E, 389X, L1133, SR1131, LL1131, LL1131F, L1131F, L1131H, LR1130X, L-1131, SR1130PW, L1130, LH1130, E389
#SR1130SW SR1130SW, SR54, SR1130, SB-AU, 280-24, V390, D390, 603, GP390, S1131E, 390, 390A, 390X, E390
#SR1136SW SR1136SW, SR1136, V344, 242, SR42, 344, GP344, D344, 344A, 344X, 344/350

Trả lời