-4%
Giá gốc là: 50.000 ₫.Giá hiện tại là: 48.000 ₫.