Pin CR123A CTX 1300mAh

  • Mã số: CR123A, CR123, CR17345
  • Kích thước: 17*33.5 (mm)
Chân kết nối

Điện thế

Dung lượng

Hình dạng

Mã sản phẩm

, ,