Sạc iPhone đến 80% sẽ giúp tăng tuổi thọ pin, nhưng làm sao để nhận được thông báo ngay lúc ấy?

Người dùng iPhone luôn tìm cách để tối ưu hoá quy trình sạc pin của [...]

Vật liệu cực dương mới có thể giúp pin sạc nhanh an toàn hơn

Các nhà khoa học đã phát hiện ra một loại vật liệu cực dương mới [...]