Hướng dẫn phân biệt sạc NitCore chính hãng

NITECORE đã biết rằng các bộ sạc giả, có nhãn hiệu NITECORE, đã được bán [...]