Hướng dẫn phân biệt sạc NitCore chính hãng

NITECORE đã biết rằng các bộ sạc giả, có nhãn hiệu NITECORE, đã được bán bởi các công ty trái phép. Hướng dẫn nhận dạng này nhằm mục đích đảm bảo chỉ những bộ sạc NITECORE hợp pháp mới đến tay những khách hàng trung thành của chúng tôi như mong đợi của khách hàng và xứng đáng nhận được sự hài lòng ở mức cao nhất khi mua các sản phẩm của NITECORE. Có hai cách tiếp cận:

Phương pháp 1:

Quy trình: Kiểm tra giao diện bộ sạc AC hoặc ô tô của bộ sạc.

Tham khảo: Giao diện bộ sạc AC hoặc ô tô của bộ sạc NITECORE hợp pháp do NITECORE phát triển và được gắn nhãn hiệu NITECORE.

Phương pháp 2:

Quy trình: Tháo bộ sạc và kiểm tra bảng mạch và linh kiện bên trong.

Tham khảo: Các tụ điện của bộ sạc NITECORE hợp pháp được NITECORE phát triển và được gắn nhãn hiệu NITECORE.

Việc bán các sản phẩm giả mạo được dán nhãn là bộ sạc NITECORE gây ra mối đe dọa đáng kể đến lợi ích của khách hàng và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi. NITECORE có quyền thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào đối với hành vi đó. Chúng tôi đã thực hiện Chương trình Báo cáo để biết thông tin về các công ty và cá nhân sản xuất hoặc cung cấp các sản phẩm NITECORE giả mạo. 

Liên hệ Email: info@nitecore.com

Theo Charge.Nitcore

Trả lời