Bước đột phá mới cho pin nhiên liệu

Công trình của nhóm nghiên cứu của PGS.TS Hồ Thị Thanh Vân cùng nhóm sinh [...]