Thông số kỹ thuật series Pin LTC Tadiran

LTC Batteries – Tiêu chuẩn và đáng tin cậy SL-350 size: 1/2 AA Đặc tính [...]