Pin sạc 18650 Lithium-ion – ý nghĩa của con số 18650

Trên thị trường, có rất nhiều pin sạc Lithium-ion. Tuy nhiên bạn sẽ tự hỏi [...]

Phát hiện ‘đối thủ’ đáng gờm của pin Lithium-ion trong tương lai

Sau rất nhiều nỗ lực tìm kiếm phương án thay thế loại pin Lithium-ion, Viện [...]