Tổng hợp thời gian sử dụng pin các đời iPhone

So với thế giới smartphone, pin của IPhone gần như luôn có dung lượng thấp nhất, song [...]