Pin iPad Mini 2 Bison battery Pin trâu Pro

  • Pin dung lượng chuẩn dành cho ipad mini 2
Hình dạng

Loại pin

Dung lượng