Pin Energizer 4A 1.5V AAAA E96 25A LR8D425 LR61 MN2500

  • Mã tương đương: LR61, 25A, MN2500, MX2500, E96, EN96, GP25A, LR8D425, 4061, K4A, AAAA
  • Hãng sản xuất: Energizer
  • Đơn vị tính: Viên

 

Chân kết nối

Điện thế

Hình dạng

Mã sản phẩm