Pin điện thoại mẹ con 2.4V Ni-MH Uniden BT-1007, BT-904, BT1015

  • Tương thích với nhiều bộ sạc.
  • Mã tương đương: BT1007, BT-904, BBTY0460001, BBTY0510001, BBTY0624001, BBTY0700001, CEZAi2998, DCX150, DECT1500, D1484-4, D1484, HHR-P506, HHR-P506A
  • Sử dụng cho các loại điện thoại
Chân kết nối

Dung lượng

Điện thế

Hình dạng

,

Loại pin

Mã sản phẩm

,