Đà Nẵng đưa vào sử dụng trạm sạc xe điện tại cửa hàng xăng dầu

2 trạm sạc xe điện đầu tiên tại Đà Nẵng ứng dụng công nghệ sạc [...]