Pin sinh học có thể cung cấp năng lượng gấp 72 lần cho robot

Giống như dự trữ chất béo sinh học lưu trữ năng lượng ở động vật, [...]