Tính năng sạc không dây có ảnh hưởng đến pin của điện thoại?

Tính năng sạc không dây đã xuất hiện cách đây vài năm, nhưng phải mất [...]