Phát triển pin lithium-lưu huỳnh hiệu quả nhất thế giới – Cung cấp năng lượng cho điện thoại thông minh trong 5 ngày

Các nhà nghiên cứu của Đại học Monash đã phát triển pin lithium-lưu huỳnh hiệu [...]