Tại sao pin AAA nhiều ‘A’ hơn nhưng lại có kích thước bé hơn pin AA

Pin 2A (AA) và pin 3A (AAA) là hai loại pin quen thuộc với người [...]