Nguồn năng lượng mới, 1 lần cắm điện ô tô đi cả ngàn cây số

Các nhà sản xuất ô tô đang đầu tư mạnh cho việc phát triển pin [...]