Xử lý cực nhanh khi phát hiện điện thoại bị phồng pin

Điện thoại bị phồng pin có nguy hiểm không? Đây là vấn đề được rất [...]