Singapore phát minh quần áo ‘thông minh’

Các nhà nghiên cứu tại Singapore đã phát minh ra loại quần áo ‘thông minh’ [...]