Nội trở pin là gì

Một trong những yêu cầu cơ bản của pin đối với các ứng dụng kỹ [...]