Mạch bảo vệ pin là gì, vì sao cần có mạch bảo vệ

Cấu trúc 1 viên pin sạc Một viên pin có mạch bảo vệ gồm những [...]