MacBook Air mới ra mắt: Apple M1, nhanh hơn 98% PC, pin 18 giờ, giá từ 999 USD

MacBook Air là mẫu máy Mac đầu tiên chạy trên chip M1 dựa trên kiến [...]