Tạo ra điện từ ánh sáng và bóng tối

Nhiều người nghĩ bóng tối là vô dụng, nhưng các nhà khoa học mới đây [...]