Bật Dark Mode trên smartphone có khiến pin trâu hơn? Lời giải sẽ có ngay sau màn thử nghiệm này

Ai cũng nói lý thuyết suông, nhưng trên thực tế thì sự khác biệt có [...]