Đột phá lưu trữ năng lượng thế hệ mới: Sạc nhanh, chạy lâu, linh hoạt

Trong khi ở giai đoạn thử nghiệm khái niệm, siêu tụ điện dựa trên graphene mới này cho thấy [...]