Công nghệ năng lượng sóng cực ngắn mới cho pin và năng lượng

Công nghệ pin mới liên quan đến vi sóng có thể cung cấp một con [...]

Pin mới có thể gắn lại linh hoạt

Một nhóm nghiên cứu chung từ KIER, KAIST , PNU, NTU phát triển một thiết bị lưu [...]