Công nghệ AI được sử dụng để cải thiện tình trạng pin và độ an toàn

Các nhà nghiên cứu đã thiết kế một phương pháp học máy có thể dự [...]