-17%
Giá gốc là: 60.000 ₫.Giá hiện tại là: 50.000 ₫.