Pin Duracell Ultra Lithium 3V CR17345 CR123A 1550mAh

  • Mã số: CR123A, CR123, CR17345
  • Kích thước: 17*33.5 (mm)
  • Nhà sản xuất: Duracell
Chân kết nối

Điện thế

Dung lượng

Hình dạng

Mã sản phẩm

,

duracell pin Hà Nội