-13%
Giá gốc là: 80.000 ₫.Giá hiện tại là: 70.000 ₫.