-2%
Giá gốc là: 1.320.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.300.000 ₫.