Ta có thể biến sa mạc Sahara thành nhà máy năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới không?

Từ khi biết đến sự tồn tại của pin Mặt Trời, ta vẫn mong ước [...]