So sánh 2 loại pin Lithium BR vs CR

Mangan Dioxide [MnO 2 ] Pin Lithium (loại CR) Có sẵn trong 6 loai pin hình trụ [...]

Thực nghiệm đo dung lượng xả thực các loại pin sạc tại thị trường Việt Nam

Hôm nay Pin Hà Nội sẽ cùng các bạn làm một thực nghiệm nhỏ để [...]